PROPOZYCJE PROGRAMOWE

Rozwój gospodarczy:

 
· opracujemy solidną, realną ofertę inwestycyjną dla naszego miasta i gminy oraz będziemy ją szeroko promować;
· będziemy aktywnie szukać inwestorów;
· doprowadzimy do inwentaryzacji wszystkich nieruchomości oraz ziem gminnych przeznaczonych pod inwestycje oraz zabudowę mieszkalną;
· będziemy skutecznie posługiwać się narzędziem w postaci partnerstw publiczno-prywatnych;
· będziemy wspierać lokalnych przedsiębiorców;
· będziemy aktywnie aplikować o środki unijne;
· zamierzamy wspierać wszystkie inicjatywy pro turystyczne.

 

Gospodarka komunalna:

 

· przeprowadzimy audyt Urzędu Miejskiego w Leśnej oraz Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA i na podstawie tych dokumentów usprawnimy funkcjonowanie tych jednostek;
· uporządkowanie i optymalizacja systemu odbioru śmieci pod kątem oszczędności dla mieszkańca i Gminy;
· zweryfikujemy umowy Urzędu Miasta w Leśnej a Synergią dotyczące utrzymania czystości oraz jej egzekwowania na terenie Gminy;
· zakupimy mobilne zbiorniki do wody pitnej na wypadek suszy (do czasu rozwiązania problemu regularnych dostaw wody);
· zaproponujemy mieszkańcom budowę studni sektorowych (zaopatrujących w wodę kilka domostw);
· powrócimy do tematu przyłączenia Pobiednej i Wolimierza do oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (osiedle Czerniawa);
· pozyskamy środki na program dofinansowania budowy przydomowych studni oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Leśna.

Oświata i edukacja:

 
· będziemy wspierać szkolnictwo, poprzez współpracę z instytucjami i przedstawicielami, zajmującymi się oświatą i kulturą na terenie gminy, powiatu, województwa, Polski i poza granicami naszego państwa;
· zadbamy o jakość inwestycji w placówkach oświatowych i będziemy popierać zaangażowanie reprezentantów placówek oświatowych o pozyskiwanie środków, zmierzających do rozwoju i podnoszenia poziomu wychowawczo-edukacyjnego dzieci i młodzieży,
· będziemy aplikować o środki unijne na zajęcia dodatkowe i dodatkowe usługi edukacyjne przy współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu.

 

Gospodarka mieszkaniowa:

· zagospodarujemy budynki po DOLWISIE na potrzeby mieszkaniowe;
· każdy, kto zechce zamieszkać w Naszej Gminie otrzyma wsparcie;
· zwiększymy nakłady na poprawę mieszkaniowych zasobów komunalnych;
 

Bezpieczeństwo publiczne:

 
· doprowadzimy do ścisłej współpracy służb dbających o nasze bezpieczeństwo;
· wzmocnimy działania Ochotniczych Straży Pożarnych – według lokalnych potrzeb;
· będziemy zabiegać o regulację cieków wodnych, które najczęściej wylewają, postaramy się stworzyć system automatycznego monitoringu stanu cieków wodnych, z dostępem przez Internet, dla mieszkańców.

 

Transport i komunikacja:

 
· zaproponujemy darmowy transport turystyczny na wybranych odcinkach;
· podejmiemy działania w kierunku bardziej skutecznego utrzymania dróg.


Sport i rekreacja:


· wprowadzimy przejrzysty i odpowiedzialny podział pieniędzy, przeznaczonych na prowadzenie zajęć sportowych przez kluby sportowe ze szczególną uwagą na zajęcia skierowane dla dzieci;
· poszerzymy bazę sportową – budowa nowego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą oraz oświetleniem, budowa nowych szatni dla klubów sportowych oraz zamkniętej siłowni;
· w porozumieniu ze Świeradowem-Zdrój i Zamkiem Czocha oraz we współpracy z reprezentantami władz: powiatu, sąsiednich gmin, nadleśnictwa oraz województwa –będziemy dążyć, aby przystosować tereny przy Zalewie Leśniańskim do atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Kultura i rozrywka:

 
· będziemy wspierać cenne obywatelskie inicjatywy kulturalne;
· zainicjujemy poszerzoną współpracę pomiędzy Ośrodkiem Kultury i Sportu w Leśnej, a sołectwami oraz lokalnymi stowarzyszeniami;
· powołamy animatora zajęć kulturalno-sportowych w miejscowościach Naszej Gminy;
· ożywimy leśniański Rynek, który stanie się miejscem spotkań oraz imprez o charakterze kulturalno–rozrywkowym;
· doprowadzimy do reaktywacji lokalnej inicjatywy rozrywkowej znanej , jako - festiwal TAMA, tylko w bardziej nowoczesnej formie;
· pomożemy w rozwoju istniejących imprez, będących wizytówką Naszej Gminy (Piesze wędrówki, Półmaraton, Dni sportu, Swojskie Granie itd.).

 

Sprawna administracja i zarządzanie:

 
· usprawnimy system zarządzania miastem;
· wprowadzimy płatność za usługi świadczone przez Urząd Miejski przy pomocy kart płatniczych, telefonów i nowoczesnych systemów płatności internetowych.


Gmina turystyczna

 
Leśna powinna stać się liderem wszelkich inicjatyw pro turystycznych w Powiecie Lubańskim. Niezbędnym narzędziem będzie opracowanie Strategii Rozwoju Turystycznego Gminy Leśna. Dokument ten będzie uwzględniał:
· budowę trasy Single Track wokół jezior: Jeziora Złotnickiego oraz Jeziora Leśniańskiego;
· rozwój ścieżek rowerowych, łączących poszczególne miejscowości w naszej gminie, powiecie oraz z Czechami;
· reorganizację, rozbudowę i uatrakcyjnienie istniejących szlaków turystycznych, druku materiałów promocyjnych, budowy portalu internetowego z rzetelną i przejrzystą informacją turystyczną;
· działania skierowane w kierunku promocji Gminy na portalach internetowych, imprezach i targach turystycznych;
· powołanie instytucji przewodników turystycznych.

 

Mieszkańcy też chcą decydować, więc...

 
· zaproponujemy Radzie Miasta - realizację pomysłu, dotyczącego budżetu obywatelskiego;
· będzie nam zależało, aby podejmować decyzje wraz z mieszkańcami Miasta i Gminy w Leśnej w ramach otwartych konsultacji społecznych.

 

Kopalnia:

 
Najbliższa kadencja rozpocznie renegocjacji umowy, która została podpisana ponad dekadę temu. Nie wyobrażamy sobie utworzenia nowych miejsc wydobycia. Jednak w pierwszej kolejności należy wyeliminować wszelkie możliwe niedogodności, związane z jej aktualnym funkcjonowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Zrealizujemy nasz Program

Zaufajcie naszemu doświadczeniu, wiedzy i posiadanym umiejętnościom, a także sile i energii. Zachęcamy wszystkich do udziału w wyborach, ponieważ ich wynik będzie bezpośrednio dotyczył naszej społeczności oraz przyszłości.
Samorząd to ludzie, a wiemy, że powinna „ Łączyć nas gmina Leśna”.
Image