Piotr Kazimierz SUŚNIAK

Kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Leśnej
Okręg wyborczy nr 13
Janówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Szyszkowa

O mnie:

Mam 32 lata. Jestem mężem i tatą. Od urodzenia mieszkam w Szyszkowej. Posiadam wykształcenie średnie. Jestem pracownikiem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych  w Lubaniu oraz zasiadam w Radzie Nadzorczej tej spółki.

Moją pracę łączę z pasją bycia strażakiem, od 8 lat pełnię funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej.

Chcę poświęcić swój czas i energię, przede wszystkim na działalności na rzecz całego swojego okręgu oraz jej mieszkańców.


Image
W szczególności zadbam o:

  • uporządkowanie parku w Szyszkowej i zagospodarowanie tego terenu, poprzez umieszczenie w nim ławek i odnowienie atrakcyjnych przejść;
  • uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Szyszkowej i Kościelnikach Średnich i Górnych;
  • odpowiednie oznakowanie numerami budynków, oddalonych od drogi powiatowej;
  • przystosowanie boiska w Szyszkowej do celów sportowych;
  • budowa placów zabaw w Kościelnikach Średnich i Górnych;
  • współpracę z mieszkańcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby;
  • realizację programu wyborczego KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY.

Poznaj więcej kandydatów
z naszego komitetu