Krzysztof SOLSKI

Kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Leśnej
Okręg wyborczy nr 7
Leśna ulice: Kościelna, Gustawa Morcinka, Stefana Żeromskiego

O mnie:

Mam 69 lat. Jestem doświadczonym i sprawdzonym działaczem społecznym i sportowym. W upływającej kadencji, dzięki Państwa zaufaniu, pełniłem mandat Radnego Rady Miejskiejw Leśnej. Bardzo dobrze znam potrzeby naszej gminy i potrafię skutecznie pracować na rzecz jej mieszkańców.

W podejmowaniu decyzji kieruję się dobrem lokalnej społeczności. Moimi działaniami kieruje zasada współdziałania, rozmowa z człowiekiem i poznanie różnych punków widzenia, aby ostatecznie podejmować słuszne decyzje .
Image
W szczególności zadbam o:

  • podjęcie starań w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa poprzez wnioskowanie o zwiększenie ilości oświetlenia w parku przy ul. Żeromskiego;
  • zwiększenie ilości ławek i pojemników na śmieci w parku;
  • budowę ścieżki rekreacyjnej zapewniającej bezpieczne poruszanie się po parku rodziców z dziećmi;
  • budowę parkingu przylegającego do parku oraz wycięcie drzew zagrażającym bezpieczeństwu przebywających tam osób;
  • utworzenie utwardzonego placu parkingowego przy ulicy Morcinka;
  • współpracę z mieszkańcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby i postulaty;
  • realizację wspólnego programu wyborczego KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY.

Poznaj więcej kandydatów
z naszego komitetu