Konrad Rafał MAZUREK

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Leśnej
Okręg wyborczy nr 5
Leśna ulice: Izerska, Kombatantów, Osiedle, Sudecka

O mnie:

Mam 38 lat. Mieszkam w Leśnej. Jestem mężem i tatą dwójki dzieci. Ukończyłem Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy - inż. informatyk. Obecnie pracownik Coca Cola HBC Polska sp. z o.o na stanowisku Senior Market Developer.
Jestem inicjatorem współpracy firmy, w której pracuje ze szkołą oraz klubem sportowym.
Na rzecz naszej lokalnej społeczności, głównie dzieci, za moim pośrednictwem w drodze konkursowej z wolontariatu, pozyskane granty dwukrotnie wsparły działalność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku - uzyskane środki przeznaczone zostały na remont sali do zajęć korekcyjnych (2016 r.) oraz świetlicy szkolnej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu (2017 r.). W tym roku kalendarzowym wsparcie finansowe z grantu otrzymał MGKS Włókniarz Leśna, gdzie za otrzymane pieniądze zostały wykonane najpilniejsze prace remontowe wraz z zakupem sprzętu niezbędnego trenerom do rozwoju pasji dzieci i młodzieży do sportu. Prace te zostały wykonane przez wolontariuszy z miasta i gminy Leśna oraz moich przyjaciół z pracy.
Moje silne strony to konstruktywne działanie, praca zespołowa, umiejętność kierowania zespołem, zaangażowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów.
Image
W szczególności zadbam o:

  • przebudowę chodnika z osiedla do supermarketu;
  • modernizację schodów i barierek na ulicy Kombatantów;
  • poprawę estetyki w okręgu wyborczym poprzez regularne wykaszanie trawników, wymianę koszy na śmieci;
  • skuteczniejsze utrzymanie dróg w okresie zimowym;
  • rozważenie możliwości zwiększenia miejsc parkingowych przy ulicy Izerskej;
  • współpracę z mieszkańcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby i postulaty;
  • realizację wspólnego programu wyborczego KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY.

Poznaj więcej kandydatów
z naszego komitetu