Wioletta Wanda KALIŃSKA

Kandydatka na radną do Rady Miejskiej w Leśnej
Okręg wyborczy nr 15
Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Średnie, Jurków

O mnie:

Mam 43 lata; wykształcenie średnie, technik ekonomista oraz elektromechanik.

Od 25 lat mieszkam w Grabiszycach. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci. Uważam siebie za energiczną i upartą w dążeniu do celu kobietę. Posiadam doświadczenie w zakresie organizacji imprez integracyjnych. Jestem zaangażowana w życie społeczne miejsca,  w którym mieszkam - jest ono dla mnie ważne i cenne.

Moja dotychczasowa działalność na rzecz mieszkańców i lokalnego środowiska:
- w latach 2003-2007- pełniłam funkcję sołtysa wsi Grabiszyce;
- w latach 2000-2007 - byłam przedstawicielem Rady Rodziców  w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabiszycach;
- od 2011 roku - jestem członkiem " Stowarzyszenia Grabiszyce";
- od 2015 roku – zaangażowałam się w działalność Polskiego Związku Pszczelarskiego.


Jestem specjalistką ds. księgowych oraz prowadzę "Gospodarstwo rolne Pasieka" w Grabiszycach.
Jako radna - zamierzam wspierać pożyteczne inicjatywy społeczne na terenach wiejskich. Swoją działalność chcę oprzeć            o aktywne reprezentowanie Mieszkańców Grabiszyc i potrzeb oraz priorytetów środowiska, z którego pochodzę.

Image
W szczególności zadbam o:
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa we wsi Grabiszyce, zwiększenie ilości oświetlenia przy drodze powiatowej;
  • opracowanie i realizację atrakcyjnego zagospodarowania miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Grabiszyc;
  • podjęcie uzgodnień, usprawniających wywóz śmieci z terenu Grabiszyc;
  • współpracę z mieszkańcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby ;
  • realizację wspólnego programu wyborczego KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY.

Poznaj więcej kandydatów
z naszego komitetu