Piotr DUDZIŃSKI

Kandydat na radnego do Rady Miejskiej w Leśnej
Okręg wyborczy nr 8
Miłoszów

O mnie:

Mam 33 lata i od urodzenia jestem mieszkańcem Miłoszowa. Aktualnie pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Leśnej. Ukończyłem wyższe studia na kierunku politologia i obecnie podjąłem dalszą naukę na studiach magisterskich.

Jestem osobą komunikatywną i przedsiębiorczą, która stawia sobie za najwyższy cel dobro mieszkańców. Na co dzień prowadzę własną działalność gospodarczą. W wolnym czasie angażuję się w działalność LKS GRANICA Miłoszów.
Image
Cele, które chciałbym zrealizować, jako Państwa Radny to przede wszystkim:

  • modernizacja dróg dojazdowych do domów;
  • budowa szatni wraz ze świetlicą na boisku w Miłoszowie;
  • opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej;
  • zaadaptowanie miejsca na punkt widokowy przy wjeździe na Stożek Perkuna;
  • zagospodarowanie terenu po byłej fabryce ,,Dolwis'';
  • współpraca z mieszkańcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby;
  • realizacja wspólnego programu wyborczego KWW KAROLA KUSIBAB GMINA LEŚNA TO NAS ŁĄCZY.

Poznaj więcej kandydatów
z naszego komitetu