Kandydaci naszego Komitetu Wyborczego

Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkich kandydatów naszego Komitetu Wyborczego.

Karol KUSIBAB

kandydat na Burmistrza Leśnej

Szanowni Państwo,

nazywam się Karol Kusibab, mam 31 lat. Jestem mężem Beaty i tatą Hani,  a z niecierpliwością oczekujemy przyjścia na świat nowego członka naszej rodziny. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłem Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, wydział Ekonomiczno-Menadżerski na kierunku Turystyka i Rekreacja w specjalności Menedżer w turystyce i rekreacji.

Od dekady pracuję w samorządzie. W 2014 r. objąłem funkcję rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Wcześniej pracowałem w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju. Oprócz obowiązków rzecznika, realizowałem także inne zadania. Współtworzyłem i realizowałem projekty dotyczące współpracy transgranicznej z zakresu turystyki i kultury, powiązanej z promocją Powiatu Lubańskiego, m.in:
image

Kandydat na Burmistrza Leśnej

Karol KUSIBAB

 • POWT RCz–RP Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa: „Zaclersko – Łużyckie wycieczki rowerowe”. Wartość projektu – 70.118,68 zł
  POWT RCz–RP Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa: „Zabytki łużyckie, zabytki zaclerskie - poprawa dostępności turystycznej”. Wartości projektu - 44.472,40 zł
 • POWT RCz–RP Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa: „Promocja Powiatu Lubańskiego i miasta Zacler - opracowanie materiałów i artykułów”. Wartość projektu – 45.677,44 zł
 • POWT RCz–RP Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Nysa: „Lokalny produkt turystyczny powiatu lubańskiego: Księstwo Czocha”.
  Wartość projektu - 85.539,29 zł.
 • MAiC: projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu pn. ,,eDostępność bez barier”. Efektem realizacji tego projektu jest nowa strona powiatu, która dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wartość projektu – 60.367,99 zł.
 • We współpracy z wartościowymi ludźmi, zrealizowaliśmy również projekt mający na celu wsparcie kobiet z terenu powiatu w otwieraniu własnej działalności gospodarczej. Wartość projektu – 2.010.748,87 zł.
 • Obecnie jestem w zespole realizującym projekty:
  Kom(m)ando "Zur Hilfe!"/"Na Pomoc!" - oś priorytetowa: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny; Łączne nakłady finansowe - 2.412.013,00 zł.
 • Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach - Oś. priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje. Łączne nakłady finansowe - 445.528,00 zł.
Uczestniczę również w realizacji projektu pn. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową. Wartość projektu – 3.711.936,00 zł.

Od 7 lat współtworzę wydarzenie kulturalne pn. Leśna Brać Księstwa Czocha, które od kilku lat realizuję we współpracy z Nadleśnictwem Świeradów, Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Byłem i jestem bezpartyjny. Uważam, że samorząd to przede wszystkim ludzie, z którymi i dla których zamierzam pracować. Jestem przekonany, że Gmina Leśna zasługuje na poważne traktowanie i szczególną uwagę.

Nie ulega też wątpliwości, że nasza gmina potrzebuje gospodarza dialogu i porozumienia, który potrafi swoje działania oprzeć na szukaniu kompromisowych rozwiązań, opartych na współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i z przedstawicielami wszystkich szczebli administracji, biznesu i organizacji pozarządowych. Uważam, że ta współpraca powinna być realna, a nie tylko deklarowana.

Jestem niezwykle zaszczycony, iż udało mi się zbudować grupę jakże różnych osób, dla których zawsze było ważne to, co dzieje się w lokalnym środowisku. Mam nadzieję, że dostrzegalne, nasze dotychczasowe zaangażowanie, ułatwi Państwu podjęcie słusznej decyzji.

Ja i cały zespół mamy w sobie energię i posiadamy doświadczenia, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić, a pomysłów nam nie brakuje. Mamy również konkrety program zrównoważonego rozwoju, ale otwarty również na Państwa sugestie.

Zapewniamy, że głos oddany na nas - to gwarancja konsekwentnej realizacji dobrych pomysłów, poważnych inicjatyw oraz cennych, dla Naszej Gminy, rozwiązań.

Uważam, że mimo różnic, powinniśmy zawsze szukać tego, co nas łączy. My znaleźliśmy nasz wspólny mianownik - Gmina Leśna, to nas łączy!
Zachęcamy również i Państwa do udziału w tym ambitnym projekcie, który zmieni naszą Gminę.  Prosimy o Państwa zaufanie i głos podczas wyborów 21.10.2018 r..